Тема методичного об'єднання вчителів фізики, математики і інформатики:
    «Створення умов для формування ключових компетентностей особистості з математики, фізики, інформатики, здатної реалізувати свій потенціал у суспільстві та підвищення професійної майстерності педагогів як важливої складової розвитку сучасної школи»
Керівник ШМО: Якушко Ірина Микитівна
    Мельник Віталій Васильович
Гунько Лілія Мечиславівна
Заєць Богдан Петрович
Бондаєвська Валентина Сергіївна
Якушко Ірина Микитівна
Букач Дмитро Миколайович
Никитюк Ольга Володимирівна
Рижук Галина Миколаївна
Козачук Ірина Ігорівна

Мета роботи методичного об'єднанання:

 • формування здібностей учнів до саморозвитку та самоствердження на уроках математики, фізики, інформатики;
 • диференціація і індивідуалізація навчання;
 • неперервне удосконалення рівня педагогічної майстерності вчителів;
 • формування компетентнісного підходу в діяльності вчителя математики, інформатики, фізики;
 • послідовний розвиток і удосконалення навчального процесу в нерозривному зв’язку з вихованням школярів;
 • якісна підготовкка учнів до різного виду підсумкових атестацій.

Завдання методичного об'єднання вчителів фізики, математики, інформатики.

 1. Забезпечення методичного та психолого-педагогічного супроводів стандартизації якісної базової та повної загальної середньої освіти.
 2. Запровадження гнучких моделей організації навчально-виховного процесу відповідно до здібностей та нахилів учнів.
 3. Використання сучасних інформаційних технологій аналітичної діяльності на основі даних базового та проблемного моніторингу освітньої діяльності.
 4. Забезпечення умов для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності вчителів через координацію зусиль методичних структур різного рівня.
 5. Створення «інформаційного банку» перспективного педагогічного досвіду кращих учителів школи .
 6. Розвивати інтерес учнів до науково-дослідницької та експериментальної роботи.
 7. Стимулювати створення умов з метою впровадження в процес навчання нових комп’ютерних технологій.8. Провести роботу по переорієнтуванню навчального процесу – менше часу відводити на відпрацювання формалізованих алгоритмів дій, перевірку домашніх завдань, контрольні та самостійні роботи, а натомість збільшити час на організацію пізнавальної діяльності школярів, формування вмінь, що мають практичне спрямування.
 8. Орієнтувати допрофільну та профільну спеціалізацію школи у контексті задоволення реальних потреб учнів, батьків, громадськості.
 9. Детально проаналізувати результати участі випускників школи у зовнішньому незалежному оцінюванні. Посилити роботу по підготовці учнів школи та їх батьків до зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингових досліджень. Особлива увага приділяється використанню тестових технологій.
 10. Використовувати системний підхід до організації роботи зі здібними та обдарованими учнями.
 11. Активізувати роботу по переходу від інформаційно-пояснювального підходу до діяльнісного урізноманітнення прийомів, форм, методів навчання, використання групової, парної, індивідуальної роботи, педагогічних програмних засобів. Продовжувати самоосвіту педагогів, особливо шляхом вивчення матеріалів педагогічної преси, науково - практичних семінарів, навчання на курсах підвищення кваліфікації, обміну з колегами.

Шаблоны для сайтов.
Шаблон.
uCoz