Тема методичного об'єднання вчителів фізико-математичного циклу:
    «Створення умов для формування ключових компетентностей особистості, здатної реалізувати свій потенціал у суспільстві та підвищення професійної майстерності педагогів як важливої складової розвитку сучасної школи»
Керівник ШМО: Якушко Ірина Микитівна
    Мельник Віталій Васильович
Гунько Лілія Мечиславівна
Заєць Богдан Петрович
Бондаєвська Валентина Сергіївна
Букач Дмитро Миколайович
Каменюк Михайло Анатолійович
Гнідак Альона Віталіївна
Никитюк Ольга Володимирівна

Мета роботи методичного об'єднанання:

 • впровадження інноваційних технологій навчання, використаня найбільш доцільних форм і методів навчання;
 • дослідити шляхи впровадження STEM освіти;
 • формування в учнів на уроках математики, інформатики, фізики ключових компетентностей;
 • неперервне удосконалення рівня педагогічної майстерності вчителів;
 • послідовний розвиток і удосконалення навчального процесу в нерозривному зв’язку з вихованням школярів;
 • якісна підготовка учнів до різного виду підсумкових атестацій.

Завдання методичного об'єднання вчителів фізико-математичного циклу.

 1. Забезпечення методичного та психолого-педагогічного супроводів стандартизації якісної базової та повної загальної середньої освіти.
 2. Запровадження гнучких моделей організації навчально-виховного процесу відповідно до здібностей та нахилів учнів.
 3. Використання сучасних інформаційних технологій аналітичної діяльності на основі даних базового та проблемного моніторингу освітньої діяльності.
 4. Забезпечення умов для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності вчителів через координацію зусиль методичних структур різного рівня.
 5. Розвивати інтерес учнів до науково-дослідницької та експериментальної роботи.
 6. Провести роботу щодо переорієнтування навчального процесу – менше часу відводити на відпрацювання формалізованих алгоритмів дій, перевірку домашніх завдань, контрольні та самостійні роботи, а натомість збільшити час на організацію пізнавальної діяльності школярів, формування вмінь, що мають практичне спрямування.
 7. Стимулювати створення умов з метою впровадження в процес навчання STEM підходів.
 8. Детально проаналізувати результати участі випускників школи у зовнішньому незалежному оцінюванні. Посилити роботу щодо підготовки учнів школи до зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингових досліджень. Використовувати тестові технології у навчальному процесі.
 9. Використовувати системний підхід до організації роботи зі здібними та обдарованими учнями.
 10. Активізувати роботу щодо переходу від інформаційно-пояснювального підходу до діяльнісного урізноманітнення прийомів, форм, методів навчання, використання групової, парної, індивідуальної роботи, педагогічних програмних засобів.
 11. Посилити роботу вчителів по оволодінню нормативно-правовою базою в галузі освіти.
 12. Продовжувати самоосвіту педагогів, шляхом вивчення матеріалів педагогічної преси, науково - практичних семінарів, навчання на курсах підвищення кваліфікації, обмін ППД.

 


uCoz