Фундамент, на якому стоїть школа, і відбувається все, що робиться в школі, - це різносторонні знання, багате розумове життя, широта кругозору, постійне інтелектуальне зростання кожного вчителя.

В.О.Сухомлинський


   

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ ШКОЛА
 

Створення умов для формування ключових компетентностей особистості, здатної реалізувати свій потенціал у суспільстві та підвищення професійної майстерності педагогів як важливої складової розвитку сучасної школи

(Форма узагальнення – педагогічна рада)

 
 

Завдання методичної роботи:

  • поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів навчального плану шляхом створення профільних класів, організації роботи факультативів, гуртків, спецкурсів;
  • підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;
  • створення наукового товариства учнів, залучення обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності;
  • підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи професійної адаптації молодого учителя, ШМО учителів-предметників, творчих груп, проведення методичних тижнів, декад;
  • створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;
  • забезпечення роботи науково-практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання школярів;
  • підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;
  • поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу шляхом друку матеріалів у фахових виданнях;
  • створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу.

Якісний склад педагогічних працівників Наказ про організацію та зміст науково-методичної роботи з педкадрами
Наказ про створення атестаційної комісії Робота з педагогічними кадрами, підвищення їхньої кваліфікації, атестація
Наказ про організацію атестації 2019/2020 н.р. План заходів з підготовки та проведення атестації педагогічних працівників
 

Облік результатів професійної діяльності

   

 

uCoz