Фундамент, на якому стоїть школа, і відбувається все, що робиться в школі, - це різносторонні знання, багате розумове життя, широта кругозору, постійне інтелектуальне зростання кожного вчителя.

В.О.Сухомлинський


   

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ ШКОЛА
 

Створення умов для формування ключових компетентностей особистості, здатної реалізувати свій потенціал у суспільстві та підвищення професійної майстерності педагогів як важливої складової розвитку сучасної школи

(Форма узагальнення – педагогічна рада)

 
 

Завдання методичної роботи:

  • поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів навчального плану шляхом створення профільних класів, організації роботи факультативів, гуртків, спецкурсів;
  • підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;
  • створення наукового товариства учнів, залучення обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності;
  • підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи професійної адаптації молодого учителя, ШМО учителів-предметників, творчих груп, проведення методичних тижнів, декад;
  • створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;
  • забезпечення роботи науково-практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання школярів;
  • підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;
  • поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу шляхом друку матеріалів у фахових виданнях;
  • створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу.

Наказ про організацію та зміст науково-методичної роботи з педкадрами Якісний склад педагогічних працівників
Наказ про створення атестаційної комісії Робота з педагогічними кадрами, підвищення їхньої кваліфікації, атестація
Наказ про організацію атестації педагогічних працівників школи План заходів з підготовки та проведення атестації педагогічних працівників
Наказ "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників" Графік проведення засідань атестаційної комісії
Склад атестаційної комісії Список педагогічних працівників, які атестуються
 

Облік результатів професійної діяльності

   

 

uCoz