Склад науково-методичної ради

 1. Шуліпа Н.Б. – директор школи, голова ради
 2. Ломоносова О.В. – заступник директора з НВР, заступник голови відповідає за вивчення і аналіз  стану навчально-виховного процесу.
 3. Боженко Т.В. – заступник директора з НВР, секретар ради, відповідає за розробку та впровадження авторських програм, проектів, вивчення, узагальнення та впровадження ППД.
 4. Коржова Л.О. – заступник директора з НВР, відповідає за впровадження сучасних форм позакласної роботи.
 5. Кравченко О.В. – практичний психолог, відповідає за діагностування вчителів та учнів.
 6. Нагорна А.В. – відповідає за педагогічні інновації.
 7. Середа О.І.
 8. Каменюк К.В.
 9. Попова Л.В.
 10. Букач Д.М.
 11. Полтавцева Т.М.
 12. Линник В.М.

План засідань методичної ради

ЗАСІДАННЯ І

ВЕРЕСЕНЬ

1. Про аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Визначення завдань методичної служби (методичної ради, методичних об’єднань, творчих груп) на новий навчальний рік

2. Про розподіл обов’язків між членами методичної ради.

3.Про обговорення та погодження планів роботи шкільних  методичних об’єднань, творчих груп.

4. Про організацію роботи над єдиною методичною проблемою школи. Затвердження плану роботи.

5. Про підготовку учнів до участі у предметних олімпіадах, конкурсах творчих робіт МАН.

6. Про підготовку до участі вчителів школи у конкурсі «Учитель року-2020».

7. Про затвердження плану проведення предметних тижнів в 2019/2020 навчальному році.

8. Про схвалення авторських програм і науково-методичних видань, підготовлених педагогічними працівниками школи.


ЗАСІДАННЯ ІІ

ГРУДЕНЬ

1. Про виконання рішень методичної ради.

2. Про хід атестації вчителів у 2019/2020 навчальному році.

3. Про сучасний урок: проблеми, пошуки, знахідки, перспективи. Як зробити його джерелом якісної і натхненної праці учнів, школою самостійності і творчості.

4. Про схвалення авторських програм і науково-методичних видань, підготовлених педагогічними працівниками школи.

5. Про ключові компетентності сучасного учня.

6. Про огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури


ЗАСІДАННЯ ІІІ

ЛЮТИЙ

1. Про виконання рішень методичної ради.

2. Про вдосконалення системи роботи з обдарованими дітьми. Аналіз результатів участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах творчих робіт МАН.

3. Про діяльність роботи методичної ради щодо вдосконалення якості проведення уроків в умовах упровадження нових Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти.

4. Про результати участі педпрацівників у ІІ етапі конкурсу «Учитель року 2020»

5. Про проведення  фестивалю педагогічної майстерності та  творчих звітів учителів, які атестуються.                               

6. Про схвалення авторських програм і науково-методичних видань, підготовлених педагогічними працівниками школи.


ЗАСІДАННЯ ІV

БЕРЕЗЕНЬ

1. Про виконання рішень методичної ради.

2. Опрацювання нормативних документів щодо організованого закінчення 2019/2020 н.р. та проведення ДПА і ЗНО.

3. Про створення умов для формування креативного мислення учнів через впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

4. Про виховання в учнів стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності як важливий фактор формування соціально активної особистості.

5. Про аналіз проведення предметних тижнів.


ЗАСІДАННЯ V

ТРАВЕНЬ

1. Про виконання рішень методичної ради.

2. Про підсумки науково-методичної роботи школи за 2019/2020 н.р.

3. Про стан виконання навчальних програм. Підсумки моніторингу навчальних досягнень за 2019/2020н.р.

4. Про підсумки курсової перепідготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

5. Обмін думками та пропозиціями  щодо планування методичної роботи на 2020/2021 навчальний рік.


 

uCoz