Склад науково-методичної ради

 1. Шуліпа Н.Б. – директор школи, голова ради
 2. Ломоносова О.В. – заступник директора з НВР, заступник голови відповідає за вивчення і аналіз  стану навчально-виховного процесу.
 3. Боженко Т.В. – заступник директора з НВР, секретар ради, відповідає за розробку та впровадження авторських програм, проектів, вивчення, узагальнення та впровадження ППД.
 4. Коржова Л.О. – заступник директора з НВР, відповідає за впровадження сучасних форм позакласної роботи.
 5. Кравченко О.В. – практичний психолог, відповідає за діагностування вчителів та учнів.
 6. Нагорна А.В. – відповідає за педагогічні інновації.
 7. Середа О.І.
 8. Каменюк К.В.
 9. Попова Л.В.
 10. Букач Д.М.
 11. Полтавцева Т.М.
 12. Линник В.М.

План засідань методичної ради

ЗАСІДАННЯ І
ВЕРЕСЕНЬ

 1. Про аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Визначення завдань методичної служби (методичної ради, методичних об’єднань, творчих груп) на новий навчальний рік

 2. Розподіл обов’язків між членами методичної ради.

 3. Обговорення і затвердження планів роботи шкільних  методичних об’єднань, творчих груп.

 4. Про організацію роботи над єдиною науково-методичною методичною проблемою школи. Затвердження плану роботи.

 5. Підготовка учнів до участі у предметних олімпіадах, конкурсах творчих робіт МАН.

 6. Про схвалення авторських програм і науково-методичних видань, підготовлених педагогічними працівниками школи.


   

ЗАСІДАННЯ ІІ
ГРУДЕНЬ

 1. Про виконання рішень методичної ради.

 2. Про підсумки  першого етапу та підготовку учнів до участі в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсі учнівських робіт МАН.

 3. Про хід атестації вчителів у 2018/2019 навчальному році.

 4. Про формування життєвих компетентностей учнів в умовах інноваційного розвитку сучасної школи.

 5. Про схвалення авторських програм і науково-методичних видань, підготовлених педагогічними працівниками школи.

 6. Про огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури


   

ЗАСІДАННЯ ІІІ
ЛЮТИЙ

 1. Про виконання рішень методичної ради.

 2. Про удосконалення системи роботи з обдарованими дітьми. Аналіз результатів участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах творчих робіт МАН.

 3. Удосконалення позакласної гурткової роботи з учнями з метою розвитку їх здібностей.

 4. Організація освітнього процесу в контексті концепції  «Нова українська школа. Простір освітніх можливостей.»

 5. Про проведення  фестивалю педагогічної майстерності та  творчих звітів учителів, які атестуються.                               

 6. Про схвалення авторських програм і науково-методичних видань, підготовлених педагогічними працівниками школи.


   

ЗАСІДАННЯ ІV
БЕРЕЗЕНЬ

 1. Про виконання рішень методичної ради.

 2. Опрацювання нормативних документів щодо організованого закінчення 2018/2019 н.р. та проведення ДПА і ЗНО.

 3. Розвиток мотивації учнів до інтенсивної освітньої діяльності.

 4. Про роботу факультативів та курсів за вибором.

 5. Про аналіз проведення предметних тижнів.


   

ЗАСІДАННЯ V
ТРАВЕНЬ

 1. Про виконання рішень методичної ради.

 2. Про підсумки науково-методичної роботи школи за 2018/2019 н.р.

 3. Про стан виконання навчальних програм. Підсумки моніторингу навчальних досягнень за 2018/2019 н.р.

 4. Про підсумки курсової перепідготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

 5. Обмін думками та пропозиціями  щодо планування методичної роботи на 2019/2020 навчальний рік.

uCoz